Eesti keel

Vana ahi korda,ahju puhastusavade freesimine.

Vana ahi on väärtus omaette, kuna soojust õhkav ahi annab toale hoopis parema õhustiku kui moodsate kütteviiside puhul. Ühtlasi toimib küttekolle hea ventilatsioonisüsteemina.

Kui Teie vana ahi ei lähe enam hästi soojaks või hakkab suitsu sisse ajama,on põhjuseks  lõõride ummistumie. Sellise küttekolde lõõri seintele kogunenud tahm ei lase ahjul korralikult soojeneda ja ahju kasutegur on 30-50 % madalam.Ahju lõõride põhja pudenenud tahm takistab tõmmet.

Esimese vabariigi ning nõukogude korra ajal ehitati palju ahjusid. Kuid tahmatopse, mille kaudu lõõridest tahma kätte saab, paigaldati neile tavaliselt vaid üks – siibri hooldamiseks ahju ülaosas. Kui tahm on aastakümneid lõõridesse kogunenud, ummistab lõõrid ja ahi hakkab suitsu sisse ajama ja lõpuks ka pigitama nii ahju kui korstent.

Sellist ahju saab "remontida" 1-4 tunniga, kui asjatundlik pottsepp freesib tahmatopside jaoks õigetesse kohtadesse ümmargused  avad,puhastab ahju ja paigaldab puhastusluugid. Ahju võib kütma hakata juba samal päeval. Remondiks tehtud väljaminekud tasuvad end ära juba 2-3 kuuga.

Soojuskadu tekib ka juhul kui pliit-soemüür või ahi on õlivärviga üle värvitud. Kao vältimiseks tuleb küttekehalt vana värv maha kraapida ja pind soojuskiirgust võimaldava ja määrdumist takistava lahusega viimistleda.

Vana pottahju, mille koldekivid on läbi põlenud, pole vaja kohe maani maha lõhkuda. Enamasti saab seda remontida või moodsaks kaminahjuks ümber ehitada. Selleks tuleb ahjul üks külg lahti võtta, vana sisu eemaldada, uutest kividest uus sisu laduda ja vanad potid oma kohale tagasi paigutada.

Asjatundlik kütteseadmete ja korstna ülevaatus, regulaarne tahmast puhastamine ja õigel ajal tehtud remont tagavad kodu turvalisuse ning aitavad kütet kokku hoida majanduslikult rasketes oludes. Esmalt tasub spetsialistiga aru pidada, milliseid töid ette võtta.