Eesti keel

Redelid

Redelid PEAVAD olema igal hoonel millel on kasutatav korsten!

Korstnapühkijal pole kaass oma redelit!

Mõeögem kui palju on erineva kuju ja suurusega maju,kõigil neil erinevad redelid ja seda redelite hunnikut lihtsalt pole võimalik kiaasas kanda!

Kuna seadus ütleb,korstnaid peab puhastama ja selleks on vaja ka ligipääsu korstende juurde.Seega kuulub hoone valdaja murede hulka ohutu nõuetele vastava ligipääsu tagamine korstende juurde!Tuleohutusseadus § 11 lõige 2

Väljavõte Eesti  standardist, EVS 812

Kui korsten ulatub harjapoolsest küljest üle katuse üle1 meetri siis peab korstna küljes olema statsjonaarne redel või astmerauad.

Katusel kaldega 20 C ja rohkem ja katusele millel pole võimalik ohutult liikuda peab olema katusele kinnitatud statsjonaarne katuseredel.Kuiva ilmaga on selline katus kenasti kuiv ja pole libe,aga vihmaga või hommikuti vahel miinuskraadid ja katus on jääs ja korstna juurde lihtsalt ei pääse!

Statsjonaarse katuseredeli ülemine ots peab ulatuma korstna ülemise ääreni ja alumine ots katuse räästani.

Redelid otsime välja ja paigaldame enne korstnapühkija saabumist!

Korstnapühkija tuleb korstnaid puhastama mitte redeleid ehitama!