Eesti keel

Kui tõmme on halb

Kui tõmme on halb

Kui tõmme on nõrk, siis koldes põlemistemperatuur on madal ja sealt edasi liikuva suitsu temperatuur on madal.Kui liiga külm suits jõuab külma korstnasse siis korsten hakkab higistama seestpoolt ja korstnas voolama veenired tahmasel lõõri sisepinnal ja nii tekibki ohtlik pigi..Nõrga tõmbega kütmisel tekib ka oluliselt rohkem tahma ja ka kütet kulub rohkem. Kui köetakse kinnise ahjuuksega või ainult pooleldi avatud siibriga, siis liiguvad gaasid korstnas aeglaselt, jahtuvad seetõttu kiiremini ja ladestuvad lõõridesse, tekitades tuleohtlikku pigi. Selle põhjuseks võib olla kas üleni kitsas või mõne kitsema osaga suitsulõõr. Sellele tuleb mõelda juba ehitamise ajal. Poolkinnisest siibrist ülalpool tekkivat tõmmet segavad keerised, mistõttu peab kütma täiesti lahtise siibriga. Keerised tekivad ka siis, kui suitsulõõrid avanevad korstnasse ühel kõrgusel. Need tuleb ehitada erinevatele kõrgustele.Ka liiga lai lõõr nõrgendab tõmmet.

Üks tüüpilisi vigu on korstna ülaosas lehtrina laienev korstnapits. Kui kuum õhk jõuab kitsast osast avarasse, siis tekkivad enne õhu väljumist keerised, mis tõmmet nõrgendavad. Korstnapitsi ots peaks olema ülejäänud osast mõni sentimeeter kitsam.Halva tõmbe põhjuseks võib olla liiga pikk korsten. Seda esineb tavaliselt kõrgete ja kütmata pööningutega majades. Suits jahtub selles osas väga kiiresti. Külm suits hakkab ülespoole liikumise asemel alla tagasi tungima. Pealegi ladestub külm suits lõõri seintele, tekitades süttimisohtlikku pigi ja lagundades korstnat. Selle puuduse kõrvaldamiseks tuleks korstna külma pööningu osasse paigaldada plekist sisetoru ehk hülss.

Tõmmet võib takistada ka külm välisõhk, mis tungib lõõri lahtise puhastusluugi või üht lõõri teisesest eraldavates vaheseintes olevate pilude kaudu. Kui lõõrid eraldada ja teha neile eraldi puhastusluuk, paraneb tõmme tunduvalt.Kui ahi on mitu päeva kütmata, siis jahtub ta niivõrd, et tõmme kaob. Pliit võib ka palava ilmaga suitsu sisse ajada. Lõõris olev jahedam õhk langeb allapoole ja kisub väljast sooja õhku kaasa, korsten töötab justkui tagurpidi. Selle vastu aitab korstnalõõri eelsoojendamine, kuumaõhu puhurist lasta kuum õhk lõõri mis lükkab lõõris õhu õigetpidi liikuma. Mõnikord pistetakse põlev paber tahmaluugi kaudu korstnalõõri. Seda siiski ei soovitata. Kui korsten on puhastamata, siis võib seal olev tahm ja pigi süttida.

Kui ahju ja pliidi suits läheb samasse korstnasse, pliit aga ajab palava ilmaga suitsu sisse, siis aitab harilikult, kui teha mõne kilo pilbastega tuli ahju. Palava ilmaga võib läbi korstnajalas asuva puhastusluugi suits keldrisse tungida, kui korsten niiskusest rõske-aitab jälle kuumapuhuriga korstna soojendamine.Suitsu võib sisse ajada kange tuulega, kui maja ümber on kõrgemaid hooned, katused ja isegi puud. Selle vältimiseks tuleb teha ümberehitusi, kas tõsta korstna kõrgust või paigaldada korstna peale lihtsalt avatav katus,nii puhub tuulepuhang vastu katust ja e ipuhu enam korstnasse.Suitsu võib sisse ajada ahi, mida parajasti ei köetagi. Siis tuleb see kellegi teise ahjust, kui lõõrid on valesti ehitatud. Sel juhul võivad suitsu täis olla mitte ainult sama korruse ruumid, vaid ka alumised ja ülemised.Kui tõmme oli algul hea, ajapikku aga halveneb, siis on lõõristik tahma või lendunud tuhka täis ja vaja kutsuda korstnapühkija. Kui sellega viivitada, siis lõõrid pigituvad ja tulekahjuoht sellevõrra suureneb.